Klimatet drabbar alla

Idag töms Norrbotten på människor och naturresurser samtidigt som klimatförändringarna hotar vår miljö och våra barns framtid. En förändring är nödvändig. Klimatet drabbar oss alla oavsett stad och land, men för landsbygdens och Norrbottens del kan själva omställningen från det som är dåligt för miljön till det som är bra, vändas till en fördel. Det är här det som världen frågar efter finns och kan utvecklas.

Det gröna framtidslandet

Norrbotten kan bli det gröna framtidslandet där många vill bo, en miljövänlig, robust och självständig region. Vi kan bli världsledande i förnyelsebar energi, hållbar stålproduktion och industriell produktion av bostäder i trä. Det är här skogen växer. Vi kan utveckla vår besöksnäring och producera mer mat nära. I det gröna framtidslandet Norrbotten kommer jobben att växa i moderna näringar och i en industri som ställer om till hållbara produktionsmetoder. Förändringen sker nu.

Ett levande Norrbotten

Miljöpartiet vill att skatten för vatten- och vindkraft ska stanna i de regioner och kommuner där energin produceras. Vi vill rusta Norrbotten med mer järnväg och bredband ända ut till det glesaste delarna av länet. Med den nya tekniken minskar avstånden och vi får bättre tillgång till vård och annan samhällsservice. Vi vill att människor ska kunna förverkliga sig själva i ett levande Norrbotten i generationer.

Lägg din röst på Miljöpartiet de gröna den 9 september.