Valmanifest 2018

Nära till en rättvis vård

Miljöpartiet står för en nära och tillgänglig vård i vårt stora, fantastiska län. Vården ska vara lika för alla var vi än bor och folkhälsan ska stärkas. Vi ska ha en bra och trygg äldrevård med bra mat. Kvinnor ska mötas av en jämställd vård och ungdomar ska bli sedda och tas om hand. Det ska vara lätt att få tag i vården när vi behöver den och vi ska kunna prata med doktorn hemma framför datorn.

Ett hållbart och robust Norrbotten

Norrbotten har en unik natur som vi älskar och är beroende av. Den är en tillgång som ska bevaras eller förädlas på skonsamma sätt. En större del av vinsten från gruvbrytning, vatten- och vindkraft ska stanna i vår region. Vi ska ha friskt vatten, gröna skogar, ren energi och transporter som inte smutsar ner. Vi ska äta mat som odlats nära oss. Det som gör oss självförsörjande ska vi göra mer av. Och det som bryter ner vår miljö och vårt klimat ska upphöra. När vi bygger ett hållbart och robust Norrbotten skapar vi trygghet för våra barn.

Vi har resurserna som världen söker

Människorna är norrbottens främsta resurs. Vi är de som kan förändra världen omkring oss till det bättre. Vi vet att vi har ansvar för varandra och för kommande generationer och att mångfald är en styrka. Det finns en kraft för oss norrbottningar i det nya samhället som växer fram. När stressen över världen ökar vallfärdar turisterna till vår stillhet. När energisektorn och stålindustrin ställer om så är det våra vidder som ger plats åt vind- och solkraft. När skogen blir viktigare för att bygga bostäder, ge miljövänligt bränsle till våra bilar och fantastiska upplevelser, så är våra skogar guld. Men de måste brukas hållbart så att naturens rikedom bevaras. Människor ska kunna förverkliga sig själva i ett rikt och levande Norrbotten i generationer.

Var med i det nya gröna framtidslandet.